پست های کانال تعداد بازدید واقعی رو نشون نمیده و روی یه عدد کم گیر کرده

بستن