مشکل شمارنده پست های کانال تلگرام

مشکل: پست های کانال تعداد بازدید واقعی رو نشون نمیده و روی یه عدد کم گیر کرده راه حل: ابتدا حافظه کش تلگرام خود

ادامه

مشکل هنگ کردن تلگرام

یکی از دلایل هنگ کردن تلگرام زیاد بودن تعداد کانال ها یا پربودن حافظه کش تلگرام است، تعدادی از گروه ها و کانال های

ادامه