آموزش ویدیویی کار با مولتی متر

معرفی ، تست و کاربرد قطعات زیر: مقاومت، دیود، خازن، سلف، فیوز آموزش اندازه گیری ولتاژ باتری تست اتصال کوتاه در مدار خرید قسمت

ادامه