آیا میزان مصرف باتری گوشی به مرور دچار تغییر میشود؟

میزان مصرف باتری گوشی به مرورپس از چند سال کمی بیشتر می شود و مثلا گوشی که دو روز شارژ نگه میداشته است پس

ادامه

مشکل دانلود نکردن از اینترنت گوشی اندروید

مواقعی که گوشی اندروید شما نه از برنامه بازار، و نه از طریق مرورگر قادر به دانلود نمی باشد حافظه داخلی شما پر شده 

ادامه