رام چینی

تمام رام ها و فایل فلش های تبلت چینی A13Q8

۲۱۲۷-v4 0309 0912 20120918

  Download

Q8

mxc622x-20121101

  Download

 Q88

۰۳۰۹-۲۰۱۲۱۱۰۸-Q8-V0709

  Download

HX-Q8-V5+2cam-nuclear-ococci-eng 4.2.2

JDQ39 20130709

  Download

Q8

mxc622x-20121101

  Download

q8

EN-2a068-ssd2532-mma7660-hsd-201207021609

  Download

Q8

۲۱۲۷-V4-0309-0912-20120918

  Download

AL-Q8-V6.6-4.0-0309-

APK-TV-4G-20130808

  Download

q8

en-2a068-ssd2532-sigc0308-BMA250-cpt-t800x480-20120914

  Download

HERO TAB

Q8 GSL 1680 ore v2.6 11-01-2013

  Download

q8-

czy-ssd2532-sigc0308-G-d06-HSD-t8

  Download

Q8

HSD-T800X480-CZY-SSD2532-GC0308-D06-MMA7660-BMA250-RTL8188EUS-20121018

  Download

Q8-2127-V4-0309-0912

۲۰۱۲۰۹۱۸

  Download

Q8

pengyang

  Download

Q8

hsd-T800X480-CZY-SSD2532-GC0329-D06-MMA7660-BMA250-RTL8188EUS-20121018

  Download

Q8

HSD czy-ssd2532-sigc0308-BMA250-t800x480-FR-2012 09.10.1

  Download

q8

en-2a068-ssd2532-sigc0308-BMA250-cpt-t800x480- 20120914

  Download

q8

en-2a068-ssd2532-sigc0308-BMA250-HSD-t800x480- 20120914

  Download

Q8

CPT-T800X480-CZY-SSD2532-GC0308-D06-MMA7660-BMA250-RTL8188EUS

۲۰۱۲۱۰۱۸

  Download

q8-pub

doublecamera-virb-4.0.11-0409

  Download

Q8

V4IC-0309-0925

  Download

DSL

۵۰۰b – bcm-1.1.br.20060205

  Download

F10B

Firmware-20121128

  Download

r819xU

firmware-img

  Download

Q88

gsl1680-gc2637660 AL-Q8 rev8.0

  Download

Q88-software-0309-

gsl-1680-20121108-Q8-V0709

  Download

Q88

GSL1688-MC3230-2Cam

  Download

Q88-4.0

ZY-Q8-V1.7-ktf2127-ard10-2cam

  Download

Q88 software

۰۳۰۹-۲۰۱۲۱۱۰۸-Q8-V0709

  Download

Q88

SSD2532_DO-XHB_GC0308_AL-Q8_RoHS

  Download

q88

gsl1680_gc0308_dmard06

  Download

Q88

MID700P-V1.6

  Download

Q88

۶۲۲۵۰۳۰۸-۱۰۱۵

  Download

q88

gsi1680_605248_2cam

  Download

Q88

PBB-V4.2-Dual-SIV121D-SIV121D-3.1

  Download

q88

MID

  Download

Q88

SSD2532_DO-XHB_GC0308_AL-Q8_RoHS

  Download

Q88

۱۶۸۰_۰۶

  Download

Q88-5

۰۷۰۸V50_1680_06+3230AF_121+0308

۴.۰.۴_۲۰۱۲۱۱۰۲C

  Download

Q88_2CAMARA

GSL1680_DRA06_0308_RTL8150

  Download

Q88_AVM

AG075V2+7660+SSD2532QN6+1CAM

  Download

a088_v3.0

dbl_2g_v1.1.4

  Download

A088_slim-m1190-3.1y

۲۰۱۲۱۱۰۸.۱.۰.۵-Doubcam

  Download

F8C-m1190-20121119.1.0.5

a088-dou0308

  Download

A088-MID_GSM_2G

M1190_v1.0.3-2.3.4-20120505

  Download

JHZT-A088

Z5-A-M1190-5875y-V1.2-20120710_113830

  Download

F8CS-m1190

۲۰۱۲۱۱۱۹.۱.۰.۵-a088-dou0308

  Download

F8A-m1190-3.1y

۲۰۱۲۱۱۰۸.۱.۰.۵-a088-dou0308

  Download

a088_v3.0

dbl_2g_V1.1.4_20121207_r730

  Download

MASTER-F8A-M1190-3.1Y

۲۰۱۲۰۹۱۵.۱.۰.۳-A088-DOU0308

  Download

A088

MANBINBOARD V330 2012 08 07

  Download

SAMSUNG-2G-4GB-CTP-FT5X-GT811-sichuangb-

gsenser7660-LCD1024x600M1190-A088

  Part1Part2

MASTER-F8A-M1190-3.1Y

۲۰۱۲۰۹۱۵.۱.۰.۳-A088-DOU0308

  Download

F761K

MAINBOARD-V3.0.0

  Download

T730-

MAINBOARD-V6.2 WIFI+BT

  Download

t730-mainboard-v6.1

a13 gtide-t730-v1.0

gls1680-rtl8188ctv-kyt-053-v2.0-7660 wifi+bt+sim+2g+2cam

  Download

F761K-MAINBOARD-V2.0

WIFI+BT+1SIM+2CAM

  Download

F761G-MAINBOARD-V3.0.0

TW-013 2012 11 28

  Download

SM-710_F761G-MAINBOARD-V3.0.0

TOPWISE-013_20121128_7660_Tango C32_RLT8188CTV

  Download

T730-mainboard-v3.0_7660

CHIPON-ICN8302M_DY-F-07028-V2

  Download

T730

Mainboard v6.3

  Download

mainboard

toan-tap-lqv77

  Download

ForFun Q88D-V1.1

Zet6221 RTL8188 605302 2Cam

  Download

FORFUN

Q88D-V1.2

  Download

q88d

  Download

Q88D-NOVA

Nautica2-4G-4.1

  Download

A13_86VM

M702VM_20130302

  Download

A7S_A13_86VW

M705VW_130606_V1.2

  Download Pass:- droidmaxthai

softwareking universal

۴.۲.۲ a13

  Download

F761S-Mainboard

v2.0 a13

Download

MID A0708

a13

Download

Q88 A13 XW711

v16

Download

F761G

A13 2G

Download

A13 Q88 Software

۰۳۰۹ ۲۰۱۲-۱۱-۰۸ Q8 v0709

Download

Q88 A13 ssd2532 do

xhb gc0308 al A13 q8

Download

A13 MID 08s 2013

۴.۲.۲

Download

A13 86VE

M707EC 20130403

Download

A13 86VE

SIM

Download

 

 
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن